Метод інтеграції синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу

2008;
: сс. 19 – 28
Authors: 
Берко А.Ю.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглядаються основні підходи до об’єднання синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу на основі трансляції, гомогенізації та уніфікації правил їх зображення.

1. Berko A. Consolidated data models for electronic business systems. Proceedings of IXth Internationale
Conference CADSM 2007. — Lviv, 2007. — pp.341—342. 2. Berko A. Models and methods of data integration for
content-business systems. Proceedings of Internationale Conference ACSN 2007. — Lviv, 2007.— -p. 112–113.
3.Lenzerini М. Data Integration: A Theoretical Perspective. In: Proc. of the ACM Symp. on Principles of
Database. Systems (PODS), 2002, pp. 233–246. 4. C. White. Data Integration: Using ETL, EAI, and EII Tools
to Create an Integrated Enterprise (Report Excerpt). http://www.tdwi.org/Publications/
WhatWorks/display.aspx?id=7979, 2007. 5. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Моделі та методи проектування
інформаційних систем електронної комерції // Автоматизовані системи управління та прилади
автоматики: Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник. — Харків, 2007. — № 138. — С.55—
66. 6. Смальян Р. Теория формальных систем. — М.: Наука, 1981.