Методи оптимальної організації доступу до інформації Інтернет-серверів з боку користувачів та їхня ефективність

2008;
: сс. 221 – 230
Authors: 
Тичковський Р.О., Цегелик Г.Г.

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Розглянуто підходи до оптимальної організації доступу користувачів до інформації інтернет-серверів. Знайдено явний вираз для математичного сподівання загального часу, необхідного для пошуку сторінки – як для рівномірного розподілу ймовірностей звертання до сторінок, так і для різних законів нерівномірного розподілу. Знайдено значення параметрів керування, за яких математичне сподівання досягає мінімуму.

1. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.3: Сортировка и поиск. –
М.:Издательский дом “ Вильямс ”, 2000. – 840с. 2. Цегелик Г.Г. Организация и поиск информации
данных. – Львов: Свит, 1990. – 186 с. 3. Цегелик Г.Г., Тичковський Р.О. Математичне
моделювання оптимального доступу до інформації серверів зі сторони користувачів //
Міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір і обробка інформації” / Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка.2004. Вип 21. – С.196–200. 4. Baeza-Yates R., Castilio C. Relating Web Structure and
User Search Behavior. – Center for Web Research, Department of Computer Science, University of Chile,
2002. – 24p. 5. Hu W.-C., Chen Y., Smalz M., Ritter G. An Owerview of World Wide Web Search
Technologies. Department of Computer Science. Auburn University, 2000, – 6p. 6. Kobayashi M., Takeda
K. Information Retrieval on the Web. IBM Research, IBM Tokyo Research Laboratory. IBM Japan. 2000,
– 47 p.