Моделі та методи проектування інформаційних систем електронної контент-комерції

2008;
: сс. 29 – 45
Authors: 
Берко А.Ю., Висоцька В.А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.

1. Береза А.М. Електронна комерція. — К., 2002. 2. Галіцин В.К., Левченко Ф.А.
Багатокористувальницькі обчислювальні системи та мережі. — К.: КНЕУ, 1997. 3. Грабовый П.Г.,
Петрова С.Н., Полтавцев С.И., Романова К.Г., Хрусталев В.Б., Яровенко С.М. — М.: Альянс, 1994.
4. Джерк Н. Разработка приложений для электронной коммерции. — СПб.: Питер, 2001.
5. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації. — Л.: «Новий світ —
2000», 2003. — С. 286–322. 6. Катренко А.В. Системні аспекти розвитку архітектури
підприємства // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Інформаційні системи та мережі. —
2002. — № 464. — С. 123–131. 7. Козьє Д. Электронная коммерция. — М.: Русская Редакция, 1999.
8. Крупник А. Бизнес в Интернет. — М.: Микроарт, 2002. 9. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и
моделирование систем. — М.: Мир, 1984. 10. Советов Б.Я. Яковлев С.А. Моделирование систем. —
М.: Высшая школа, 1985. 11. Успенский И.Энциклопедия Интернет-бизнеса. — СПб.: Питер, 2001.
12. Холмогоров В. Интернет — маркетинг. — СПб.: Питер, 2001. 13. Эймор Дэниел, Электронный
бизнес. Эволюция и/или революция. — М.: Вильямс, 1999. 14. Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В.
Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної комерції // Вісник Нац.
ун-ту «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. — 2004. — № 519. — С.10—20.
15. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Проектування навігаційного графу web-сторінок бази даних систем
електронної комерції // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та
інформаційні технології. — 2004. — № 521. — С.48—57.