Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в’язанок

2008;
: сс. 203 – 210
Authors: 
Різник В.В., Соломко М.Т.
  1. Національний університет «Львівська політехніка»
  2. Європейський університет (Рівненська філія), Технологічно-природничий університет, м. Бидгощ (Польща)

Розглянуто методи синтезу комбінаторних конфігурацій (ВІВ-схем) за допомогою багатовимірних числових конструкцій – ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ). Запропоновано алгоритми перетворення багатовимірних ІКВ в класичні комбінаторні конфігурації. Розкриваються нові можливості застосування ІКВ у сучасній комбінаториці.

1. Холл М. Комбінаторика. – М., 1970. – 470 с. 2. Різник В.В. Синтез оптимальних
комбінаторних систем. – Львів, 1989. – 168 с. 3. Таблицы планов эксперимента для факторных и
полиномиальных моделей / В.З. Бродский, Л.И. Бродский, Т.И. Голикова и др. – М.: Металлургия,
1982. – 752 с. 4. Соломко М.Т. Синтез комбінаторних конфігурацій на рівні блок-схем за допомогою
числових в’язанок: Дисертація …канд. техн. наук. – Львів, 2000.