Інтелектуальна інформаційна система готельно-туристичної діяльності

2010;
: сс. 78 – 86
Authors: 
Верес О.М., Ватраль І.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто основні можливості застосування інтелектуальних систем прийняття рішення для вирішення проблем готельно-туристичної діяльності. Проаналізовано проблеми опрацювання даних у галузі туризму та ефективність їхнього використання.

1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж. – 8-е изд.; [пер. с англ.]. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. – 1328 с.: ил. – Парал. тит. англ. 2. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных: полный курс / Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж.; [пер. с англ.]. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. — 1088 с.: ил. — Парал. тит. англ. 3. Катренко А.В. Системний аналіз: підручник з грифом МОН / Катренко А.В. – Львів: Магнолія-2006, 2009. – 352 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 4. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем: Учебник / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. – СПб.: Питер, 2000. – 384 с. 5. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань / В.В. Пасічник, В.А. Резніченко. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 384 с. 6. Пасічник В.В. Сховища даних : навч. посіб. / В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська. – Львів: Магнолія-2006, 2008. – 496 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 7. Garretts Summary of Principles of Dataspace Systems, http : //aravaipa.eas.asu.edu/ wiki/index.php / Garretts_Summary_of_ Principles_of_ Dataspace_Systems#Overview. 9. Пасічник В.В. Сховища та простори: Монографія / В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 244 с. 10. Литвин В.В. Інтелектуальні системи: підручник / Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю. В. — Львів: Новий світ-2000, 2009. – 406 с. – (Серія «Комп’ютинґ»).