Методи та засоби організації колаборативних процесів в електронному урядуванні

2010;
: cc. 50 - 59
Authors: 
Брунець І.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано вимоги до систем електронного урядування, а також методи і засоби для ефективної взаємодії суб’єктів електронного урядування.

1. EShailendra C. E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World / EShailendra C., Jain P., Sushil S. — USA : ICEG Retrieved , 2008. — 568 с. 2. Collaboration.: (Wikipedia, the free encyclopedia) [Електронний ресурс] – http://en.wikipedia.org/wiki/Collaboration. 3. Брунець І. Особливості мультимедійних колаборативних середовищ з напівжорсткою організацією, Комп’ютерні науки та інженерія, матеріали 3-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2009. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – С.42–44. 4. Брунець І. Основні показники вибору колаборативного мультимедійного середовища, Комп’ютерні науки та інженерія, матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2009. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – С.263–266. 5. Про електронне урядування: (Урядовий портал) [Електронний ресурс] – http://www.kmu.gov.ua. 6. Клименко І.В. Технології електронного урядування / І.В. Клименко, К.О. Ліньова. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006.– 191 с. 7. Е-урядування – мешканцям Львова: (Офіційний портал Львівської міської ради) [Електронний ресурс] – http://www.city-adm.lviv.ua. 8. Singel R.. Analysis: New Law Gives Government Six Months to Turn Internet and Phone Systems into Permanent Spying Architecture. 9. Електронне урядування: проблеми і перспективи: (Персонал № 10) [Електронний ресурс] – http://www.personal.in.ua/article.php?ida=595. 10. Про електронне урядування: (Регіональний центр розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим) [Електронний ресурс] – http://crimea.e-gov.org.ua/node/13. 11. Facilitating effective online participation in e-government : (E-government in New Zealand) [Електронний ресурс] / Thorpe S. – http://www.e.govt.nz/resources/research/progress/transformation/chapter1....