Методи візуалізації даних у розподілених системах

2010;
: сс. 24 – 31
Authors: 
Басюк Т.М., Василюк А.С.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні завдання, які виникають під час візуалізації даних у розподілених системах та наведено підходи до їх вирішення.

1. Басюк Т.М. Структура прикладної програми візуалізації даних / Т.М. Басюк // Тези доповідей шостої науково-практичної конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2008)”. – 2008. – С. 25–26. 2. Басюк Т.М. Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних / Т.М. Басюк // Інформаційні системи та мережі. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2008.– № 631. – С. 3–10. 3. Романовский А.Е. Отладка и оптимизация многопоточных OpenMP-программ / А.Е. Романовский // Параллельное программирование. – 2007. – № 12. – С. 25–36. 4. Heermann P.D. Production visualisation one teraFLOPS machine / P.D. Heermann // Proc. of the 17th Annual IEEE Conf. on Visualization (VIS-07). – Oct. 18–23, 2007. – P. 459–482. 5. Авербух В.Л. Разработка средств визуализации программного обеспечения в распределительных системах / В.Л. Авербух, А.Ю. Байдалин // Вопр. атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование. – 2005. – Вып. 4. – С. 68–80. 6. Басюк Т.М. Алгоритмічне забезпечення процесу візуалізації даних / Т.М. Басюк // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків. – 2009. – № 2/2(38). – C. 6–9. 7. Manakov D. Visualization of the distributed data of huge volume / D. Manakov, A. Mukhachev, A. Shinkevich // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. – 2005. – № 3. – P. 370–380. 8. Molnar S. A sorting classification of parallel rendering / S. Molnar, M. Cox, D. Ellsworth, H. Fuchs H // Computer Graphics and Applications. – 2003. – № 4. – P. 23–32.