Модифікація контенту для ефективного позиціонування форуму в середовищі World Wide Web

2010;
: сс. 340 – 348
Authors: 
Пелещишин А.М., Слобода К.О.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Класифіковано основні елементи контенту форуму, здійснено їх аналіз та запропоновано способи їх модифікації, а також визначено поняття семантичного ядра форуму та описано етапи його створення. Здійснено аналіз позицій форуму в середовищі WWW після практичного застосування запропонованих методів: наведено динаміку зміни кількості відвідувачів та кількості переходів з пошукових систем.

1. Ашманов И.С. Продвижение сайта в поисковых системах / И.С. Ашманов, А.А. Иванов – М.: Вильямс, 2007. – 304 с. 2. Гусев В.С. Google. Эффективный поиск / В.С. Гусев – М. : Вильямс, 2006. – 240 с. 3. Евдокимов Н.В. Основы контентной оптимизации. Эффективная Интернет-коммерция и продвижение сайтов в Интернет / Н.В. Евдокимов – М. : Вильямс, 2007. – 160 с. 4. Зуев М.Б. Продвижение сайтов в поисковых системах. Спасательный круг для малого бизнеса. / М.Б. Зуев,
П.А. Маурус, А.Г. Прокофьев – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 304 с. 5. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 260 с. 6. Сєров Ю.О. Аналіз комунікативних процесів у Веб-спільнотах середовища Веб 2.0 / Ю.О. Сєров, А.М. Пелещишин, К.О. Слобода // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2009. – № 1/2 (37). – С. 38–41.