Особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення суспільних акцій у World Wide Web

2010;
: сс. 32 – 40
Authors: 
Березко О.Л.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто суспільні акції як метод персоніфікації інформаційного наповнення WWW, проаналізовано особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення таких акцій та обгрунтовано можливість використання для цього
графічних позначок.

1. Пелещишин А.М. Веб 2.0 та Семантичний Веб: порівняльний аналіз перспективних тенденцій розвитку WWW / А.М. Пелещишин, О.Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2006. – 6/2 (24). – С.43–51. 2.Березко О.Л. Персоніфікаційна класифікація Веб-сайтів / О.Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2009. – № 4/2 (40). – С.27– 32. 3. Пелещишин А.М. Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW / А.М. Пелещишин, О.Л. Березко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів, Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – №546: Комп’ютерні системи та мережі. – С.126–131. 4. Agichtein E. Finding high-quality content in social media with an application to communitybased question answering // E. Agichtein, Castillo C., Donato D., Gionis A., Mishne G.; Yahoo! Research [Електронний ресурс]/ Technical report . – 25.09 2007. – № YR-2007-005. – С.24. – Режим доступу: http://research.yahoo.com/files/2007-005_Agichtein_0.pdf. 5. Березко О.Л. Суспільні акції як метод активної персоніфікації інформаційного наповнення у World Wide Web / О.Л. Березко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2010. – 1/2010 (60). – С.30–35. 6. Березко О.Л. Формальні моделі Веб-сторінки та історії її інформаційного наповнення / О.Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2009. – № 5/2 (41). – С.26–32. 7. Google Social Graph API. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://code.google.com/apis/socialgraph/ 8. hCard. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://microformats.org/wiki/hcard 9. HTML 4.01 Specification. W3C Recommendation 24 December 1999 // World Wide Web Consortium (W3C). [Електронний ресурс]/ – Режим доступу: http://www.w3.org/TR/html401/ 10. BBCode guide [Електронний ресурс]/ phpBB Group. – Режим доступу: http://www.phpbb.com/community/faq.php?mode=bbcode. 11. Montgomery A.L. Applying Quantitative Marketing Techniques to the Internet / A. L. Montgomery // Interfaces. – Linthicum, Maryland, USA: Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), 2001. – Vol. 31, №2. – С.90–108. 12. Jurvetson S. What exactly is viral marketing? / S. Jurvetson // Red Herring. – San Mateo, California: Red Herring Communications, May 2000. – С.110–112. 13. Leskovec J. The Dynamics of Viral Marketing / J. Leskovec, L.A. Adamic, B.A. Huberman // Proceedings of the 7th ACM conference on Electronic commerce. – Ann Arbor, Michigan, USA: ACM, 2006. – С.228 – 237. 14. R. Dawkins. The Selfish Gene: 3rd edition. /
Dawkins R. – New York, USA: Oxford University Press, 2006. – 360 с. 15. Чик Г. Единицы культуры / Г. Чик; Перевод Л.А. Мостовой // Общественные науки и современность. – Москва, 2000. – № 2. – С.111–122. 16. K. Hallahan. The Consequences of Mass Communication / Hallahan K. – New York: McGraw- Hill, 1997. – 114с. 17. Rushkoff D. Media Virus: Hidden Agendas in Popular Culture. / D. Rushkoff. – New York: Ballantine Books, 1994. – 338 с. 18. Шаповалова Н.Г. Карнавальное общение в Интернете (на материале сайта www.udaff.com) / Н.Г. Шаповалова // Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, Россия: Изд-во ЧелГУ, 2007. – Вып. 16, № 20. – С.164–167. 19. Коробка Г. Сміхові формати в Інтернеті / Г. Коробка // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечнікова, 2008. – Вип. 13. – С.207–213. 20. Thereaux O. The W3C Validation icons [Електронний ресурс] / O. Thereaux; World Wide Web Consortium (W3C). – 27.10.2009. – Режим доступу: http://www.w3.org/QA/Tools/Icons.