Реалізація інтернет-магазину з використанням інтелектуальної компоненти

2010;
: сс. 121 – 127
Authors: 
Кісь Я.П., Іванік І.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто системи електронної комерції та основні види інтернет-платежів. Розглянуто систему електронної комерції з продажу косметики. Запропоновано використання інтелектуальної компоненти у цій системі. Розглянуто питання інтеграції веб-системи із системою автоматизованого керування підприємством.

1. Рягин М. Платежные системы в электронной коммерции. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.extrim.ru/concept_eshoppay.asp. – 10.04.2008 р. – Назва з титул. екрана. 2. Поздняков В. Розничные продажи в Uanet / Поздняков В. // Компьютерное Обозрение. – 2000. – № 22. – С.15–19. 3. Эффективные методы ведения бизнеса в сети. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://e-commerce.com.ua/ecec041.html. – 15.04.2008 р. – Назва з титул. екрана. 4. Інформаційно-консалтинговий центр по електронному бізнесу. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.e-сommerce.ru. – 18.04.2008 р. – Назва з титул. екрана. 5. Козье Д. Электронная коммерция / Д. Козье. – М. : Русская Редакция Microsoft Press, 1999.