Розроблення алгоритмів структурного перетворення веб-галерей

2010;
: сс. 163 – 170
Authors: 
Ришковець Ю.В., Жежнич П.І.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано алгоритми структурного перетворення веб-галерей, які дають змогу оптимізувати їхню структуру для забезпечення швидкого пошуку інформації про музейні експонати.

1. Ришковець Ю. Принципи побудови віртуальних музеїв у WWW / Юрій Ришковець, Павло Жежнич // Proceedings of the ІІІ International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2008). – Lviv: Publishing House Vezha&Co, 2008. – С. 313–314. 2. Жежнич П.І. Структурна та формальна моделі віртуального музею / П.І. Жежнич, Ю.В. Ришковець // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008. – № 631. – С. 107–112. 3. Ришковець Ю.В. Визначення інтересу користувача при формуванні віртуальних галерей / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // 13-й міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.”: Зб. матеріалів форуму Ч.2. – Харків: ХНУРЕ, 2009. – С. 221. 4. Ришковець Ю.В. Побудова
віртуальних галерей за інтересом користувача / Ю.В. Ришковець, В.В. Литвин, П.І. Жежнич // Зб. наук. праць / НАН України, Ін-т пробл. модел. в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – К.: Ін-т пробл. модел. в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України – 2009. – Вип. 51. – С. 159–166.