Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на базі програмної платформи Dspace

2010;
: сс. 214 – 220
Authors: 
Андрухів А., Тарасов Д.

Науково-технічна бібліотека, Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто основні моменти впровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на основі програмної платформи Dspace

1. Андрухів А., Тарасов Д. Проект створення електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" / А. Андрухів, Д. Тарасов// Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн.
конф. СSIT' 2009, 15–17 жовт. 2009, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп'ют. наук та інформ. технологій. – Л. – 2009. – С. 245–248. 2. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting Protocol Version 2.0 of 2002-06-14. -URL: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm, 2010. 3. Кудим К.А., Проскудина Г.Ю., Резниченко В.А. Сравнение систем электронных библиотек EPrints 3.0 и DSpace 1.4.1. // Электронные библиотеки.. –URL: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/300/1/Проскудина_1.pdf, 2010 4. Сравнительный анализ функциональных возможностей систем электронных библиотек / К.А. Кудим, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко // Пробл. програмув. – 2007. – № 4. – С. 32–49. 5. DSpace open source software, -URL: http://www.dspace.org, 2010. 6. Андрухів А.І., Тарасов Д.О. Методи та засоби побудови електронного архіву у Науково-технічній бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" / А. Андрухів, Д. Тарасов // "Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства", наук.-практ. конф. (2009; Львів). Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства," Львів, 12 лист. 2009 р.: до 165-річчя Нац. ун-ту "Львівська політехніка" / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка ; редкол.: О.В. Шишка [та ін.]. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2009. – С. 37–48. 7. Тарасов, Д.О. Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках / Д.О. Тарасов // Інформаційні системи та мережі: (зб. наук. пр.) / відп. ред. В.В. Пасічник. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2008. – С. 229–232. – (Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка"; № 610).