Застосування імітаційних моделей для управління ризиками ІТ-проектів

2010;
: сс. 171 – 181
Authors: 
Рішняк І.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто імітаційні моделі аналізу ризиків ІТ-проектів та запропоновано інформаційну систему для програмної реалізації цих моделей.

1. Управління ризиками в проектній діяльності / О.М. Верес, А.В. Катренко, І.В. Рішняк, В.М. Чаплига // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2003. – № 489. – C.38–49. 2. Катренко А.В. Методи управління ризиками в ІТ- проектах / А.В. Катренко, І.В. Рішняк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT- 2008): III міжнародна наук.-практ. конф., 25–27 вересня 2008 р.: тези доповіді – Львів, 2008. – С.245–247. 3. Катренко А.В. Імітаційне моделювання в управлінні проектними ризиками / А.В. Катренко, І.В. Рішняк // Сучасні засоби та технології розроблення інформаційних систем: Міжнародна науково-практична конференція, ХНЕУ, 20–21 листопада 2008 р.: тези доповіді – Харків, 2008. – С.75–76. 4. Модель управління проектними ризиками / І.В. Рішняк // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 522. – C.155–160. 5. Рішняк І.В. Структурна модель, основні складові та класифікація проектних ризиків / І.В. Рішняк // Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій (ISDMIT-2007): наук.-практ. конф., 14–18 травня 2007 р.: тези доповіді – Євпаторія, 2007. – Т. 2. – С.214–217. 6. ДСТУ ISO 9000-2001. 7. Chapman C., Ward S., Project risk management: processes, techniques and insights. Chichester: John Wiley & Sons, 1997. 8. Kahkonen K., Integration of risk and opportunity thinking in projects, Fourth European Project Management Conference, PMI Europe 2001, London UK, 6–7 June 2001.