Інтелектуальна підсистема функціонування інтернет-системи страхування автотранспорту

2011;
: сс. 123 – 133
Authors: 
Іванюра Я.Б., Чирун Л.Б.

In given article processes of functioning and architecture of an intellectual subsystem of functioning of Internet system of insurance of motor transport are described.

1. Тринчук В. Динамічний розвиток українського ринку автострахування в умовах невизначеності // Страхова справа. — 2007. — № 4(28). — С. 14–17.
2. Департамент ДАІ МВС України [ Електрон. ресурс ]. — Режим доступу: http://www.sai.gov.ua.
3. Вовчак О. Д. Страхові послуги. навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О.І. Завійська. — Львів. Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
4. Страхування. підручн. / За ред. С. С. Осадця. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
5. Тринчук В. Експертне дослідження щодо розвитку ринку автострахування України в умовах невизначеності // Страхова справа. — № 4 ( 28 ). — 2007. — С. 52 — 59.
6. Яворська Т.В. Страхові послуги: навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 350с.
7. «Про страхування». Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. 8. Шинкаренко І. Автострахування: податкові поради лізингоодержувачу //
Бухгалтерія. — 11 вересня 2006 року. — № 37(712). — С. 52–56.
9. Береза А.М. Електронна комерція / А.М. Береза. — К.: КНЕУ, 2002.
10. Белікова Т.В. Удосконалення методу формування страхового тарифу при автострахуванні / Белікова Т.В. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. — Харків. — № 2(7). — 2009.
11. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Закон України від 22 вересня 2005 року № 2902-IV (із змінами і доповненнями ) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006. — № 1. — С.3.
12. Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник // Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — ЛьвівЮ 2009. — 612 с.
13. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації / А.В. Катренко. — Львів: Новий світ, 2000″, 2003 p. — С. 286 — 322 с.
14. Крупник А. Бизнес в интернет / А. Крупник. — М.: Микроарт, 2002.
15. Залєтов О. Автострахування: зростання показників на фоні загострення старих проблем // Страхова справа. — 2007. — № 4(28). — С. 4–13.

Іванюра Я.Б. Інтелектуальна підсистема функціонування інтернет-системи страхування автотранспорту / Я.Б. Іванюра, Л.Б. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 123–133. – Бібліографія: 15 назв.