Volume 814, 2015

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами та програмами, комп’ютерної і математичної лінгвістики.

Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Інформаційні системи та мережі: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – ___ с. : іл. – (Вісник / Міністерство освіти і науки України, Національний університ "Львівська політехніка" ; № ___). – Бібліографія в кінці статей.

In this issue

(48 articles)
Кісь Я.П., Висоцька В.А., Чирун Л.Б., Фольтович В.М.
Кульчицький І. М., Шандрук У. С.
Артеменко О.І., Федченко В.М., Єгорова В.
Summary «information Systems And Networks» Bulletin