Diagnostic complex for evaluation of functional state of human of hotoplethysmography indicators

2015;
: pp. 483 - 491
Authors: 
Marуna Ruban, Lyesnikov Andrew, Alexander Osadchiy

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Prospekt Pobedy, 36, Kiev, 03056, UKRAINE
 

Methodology of determination of the functional state of man is reflected in this article, a diagnostic complex and methodology of realization of procedure are described.

1. Тимчик Г.С., Філіпова М.В., Осадчий О.В, Пономаренко А.С., Стецька А.В. Вибір показників фотоплетизмограми для контролю адаптаційного статусу людини при магнітолазерній терапії//Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2014. — Том 2, № 9 (68). — С. 14-18.
2. Ахлаков М.К., Гаджиєв A.C. Адаптаційна регуляція людини в процесі трудової діяльності (огляд літератури) / / Медицина праці та промислова екологія № 5, 1997. С.21-24.
3. Гаркави, Л. Х. Антистрессорные реакции и активационная терапия [Текст] / Л. X. Гаркави. — М.: Имедис, 1998. — 556 с.
4. Малиновский, Е.Л. Тест-прогнозирование индивидуальной реакции больных на курсовую низкоинтенсивную лазерную терапию [Текст]. Т. 10. / Е.Л. Малиновский, А.В. Картелишев, А.Р. Евстигнеев // Ж. Лазерн. мед. — 2006. С. 14-21.

Рубан М.Л. Діагностичний комплекс оцінювання функціонального стану людини за показниками фотоплетизмограми / Рубан М.Л., Осадчий О.В., Лесніков А.Г. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 4 назви.