Area of problems

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серії «Інформаційні системи та мережі» має тематичне спрямування за галуззю наук згідно Наказу «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» № 1057 від 14.09.2011 (зареєстровано 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871):

05 — Технічні науки та групами спеціальностей:

05.13.00 — Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (технічні);
05.13.03 — Системи та процеси керування (технічні);
05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти (технічні);
05.13.06 — Інформаційні технології (технічні);
05.13.07 — Автоматизація процесів керування (технічні);
05.13.09 — Медична та біологічна інформатика і кібернетика (технічні);
05.13.12 — Системи автоматизації проектувальних робіт (технічні);
05.13.21 — Системи захисту інформації (технічні);
05.13.22 — Управління проектами і програмами (технічні);
05.13.23 — Системи та засоби штучного інтелекту (технічні);
01.05.00 — Інформатика і кібернетика (технічні);
01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні);
01.05.03 — Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні);
01.05.04 — Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні);
10.02.21 — Структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні).