Volume 3, Number 2, 2021

In this Number

(34 papers)
Oleh Dorosh, I. Plish
pp. 21 - 28
Oleg Kuzmin, Nataliia Stanasyuk, Olena Ugolkova
pp. 56 - 64
N. V. Chornopyska, K. Z. Stasiuk
pp. 121 - 126
Natalia Horbal, Ya. O. Krokhmalna
pp. 149 - 156
N. O. Shpak, M. Naychuk-Khrushch, V. Havetska
pp. 256 - 271
Natalia Horbal, M. M. Mazurуk, Oleg Mykytyn
pp. 280 - 289