Оптимізація режимів віброрезонансної кавітаційної обробки рідин

2012;
: pp. 85 - 92
1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Lviv Polytechnic National University

The method of vibration of cavitation treatment of substances of liquids and device is described for determination of frequencies of resonances of own vibrations of present in the processed liquids embryos of cavitation. It is proved that optimum are the modes which frequencies of vibrations of cavitation are multiple frequencies of own vibrations of embryos of cavitation at.

1. Сілін Р.І. Вібраційне обладнання на основі гідропульсатора / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв. — Хмельницький: ХНУ, 2007. — 386 с. 2. Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І. Вібраційний електромагнітний кавітатор резонансної дії // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні / Український міжвід. наук.-техн. зб. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2011. — Вип. № 45. — С. 374–380. 3. Аксельруд Г.А. Массообмен в системе твердое тело — жидкость / Г.А. Аксельруд. — Л.: Университет, 1970. — 210 с. 4. Федоткин И.М. Использование кавитации в технологических процесах / И.М. Федоткин, А.Ф. Немчин. — К.: Вища шк., 1984. — 68 с. 5. Афтаназів І.С. Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням / І.С. Афтаназів. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 516 с. 6. Блехман І.І. Синхронізація динамічних систем / І.І. Блехман. — М.: Машинобудування, 1971. — 896 с. 7. Пат. України № 66550. Вібраційний електромагнітний пристрій для збурення кавітації / В.Л. Старчевський, Л.І. Шевчук, І.С. Афтаназів, О.І. Строган; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.