Volume 786, 2014

In this issue

(16 articles)
Liliya Shevchuk, Ivan Aftanaziv, Orysya Strogan, P. Voloshkevych
Volodymyr Topilnytskyi, Zinoviy Stotsko, J. Kysyj, D. Rebot
Sergey Vyslouh, O. Voloshko, A. Rogovoy