Volume 796, 2014

In this issue

(33 articles)
V. O. Pelishok, O. M. Yaremko, M.I. Oleksin
L.S. Globa, S.V. Sulima, V.V. Kurdecha
M.V. Kaidan, S.S. Dumych, T.A. Maksymyuk, R.A. Burachok, L.M. Hotra
Strykhalyuk B.M.*, Shpur O.M.*, Seliuchenko M.O.*, Andrukhiv T.V.**
M. M. Klymash, M. I. Kyryk, N. M. Pleskanka, І. O. Kagalo
Stryhalyk B.M., Pelishok V. O., Rippenbeyn V.V.
Volochiу B.Yu., Ozirkovskyi L.D., Chopey R.S., Mashchak A.V., Shkiliuk O.P.
V.M. Fitio, V.V. Romakh, Ya.V. Bobitski