Volume 849, 2016

In this issue

(37 articles)
Mankovskyy S., Mankovska E.
Bondariev A., Maksymiv I., Maksymyuk T.
Shkliarskyi V., Goy V., Matviyiv R., Matiieshyn Y.
Nichoha V.(1), Prudyus I.(1), Storozh І.(1), Storozh V.(1), Vashchyshyn L.(2), Dub P.(1)
Teslyuk V., Matviichuk K., Romaniuk A.
Storchak C., Makarenko A., Hrynkevych G., Primachenko V.
Bezruk V., Vlasova V., Skorik U., Koltun U., Kostromitsky A.
Kaidan M., Andrushchak V., Dumych S., Pashkevych V.
Klymash M., Demydov I., Mohamed Mehdi El Hatri, Deshchynskiy Yu.
Huskov P., Tsurkan A., Shpur O., Buhyl B., Klymash М.
Buryy O., Andrushchak N., Yaremko O., Ubizskii S.