Volume 885, 2017

In this issue

(22 articles)
Yu. Ya. Bobalo, M. Kiselychnyk, M. Melen, F. Pavlov
M. M. Klymash, V. I. Romanchuk, A. V Polishuk, O. M. Panchenko, M. I. Beshley
M. Kyryk, N. Pleskanka, M. Pleskanka
V. V. Korchynski, E. A. Osadchuk, V. I. Kildishev
N. V. Zakharchenko, V. E. Basov, A. V. Kochetkov, D. V. Golev, A. S. Kril
I. Ya. Yaremchuk, H. A. Petrovska, V. M. Fitio, Ya. V. Bobitski
H. A. Petrovska, I. Ya. Yaremchuk, I. M. Murvai, V. M. Fitio, Ya. V. Bobitski