nickel

Структурні характеристики хімічно відновленого нікелю як наповнювача полімерних гідрогелів

Методами сканувальної електронної мікроскопії, седиментаційного та рентгено-
структурного аналізу досліджено структурні характеристики порошків нікелю,
отриманих хімічним осадженням з водних розчинів. Доведено можливість одержання
порошку металу одночасно з формуванням полімерної матриці на основі кополімерів
полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Експериментально встановлено
можливість регулювання в широких межах гранулометричного складу та структури
нікелевого наповнювача і, відповідно, властивостей композиційних полімерних мате-

Obtaining of Brown Pigments from Concentrated Waste Water Containing Nickel

The possibility of obtaining brown pigments with the use of blast furnace slag from waste water containing nickel is justified. The scheme of the main reactions is proposed. The kinetics of the reactions is studied. The contribution of the chemical interaction into the overall degree of treatment is established by potentiometric titration. The influence of the main factors on the degree of nickel extraction is determined. The phase composition of the formed pigment is established with the help of X-ray analysis. Rheological properties of the pigment particles are set.