anionarylation

Arylsubstituted Halogen(thiocyanato)amides Containing 4-Acetylphenyl Fragment. Synthesis, Cyclization and Antimicrobial Properties

3-(4-Acetylphenyl)-(2-methyl)-2-chloro(bromo, thiocyanato)propanamides have been obtained via copper catalytic anionarylation of acrylic and methacrylic acids amides by 4-acetylphenyldiazonium salts. 5-(4-Acetylphenyl)substituted 2-aminothiazol-4(5H)-ones were synthesized by cyclisation of thiocyanatoamides. All synthesized compounds were tested for their antibacterial and antomycotic activity.

Синтез та протимікробна активність бісгалогено(тіоціанато)амідів на основі бензидину та його похідних

This paper is related to 3,3'- [4,4'-Biphenyl(methane, sulfone)bis(2-chloro(bromo, thiocyanato)-(2-methyl)propanamides)]which were synthesized by reactions of chloro-, bromo- and thiocyanatoarylation of acrylamide and methacrylamide with aromatic bisdiazonium salts. The antimicrobial activity of obtained compounds was studied. Реакціями хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання амідів акрилової і метакрилової кислот ароматичними солями бісдіазонію синтезовані 3,3’-[4,4’-дифеніл(метан, сульфон)біс(2- хлоро(бромо, тіоціанато)-(2-метил)пропанаміди)] та вивчена їх протимікробна активність.

Синтез арилалкільних азидоамідів на основі продуктів бромарилювання акриламіду і метакриламіду

Запропоновано метод одержання арилзаміщених моно- та біс (2-азидо-(2-метил) пропанамідів) на основі продуктів бромарилювання амідів акрилової і метакрилової кислот. Показано, що нуклеофільне заміщення атомів брому на азидогрупу відбувається при кімнатній температурі в середовищі диметилформаміду, а виходи цільових азидоамідів наближаються до кількісних. Використання 3-арил-(2-метил)-2-хлоропропанамідів у цих умовах є неефективним внаслідок більшої енергії зв’язку С-Сl, порівняно з С-Br, у молекулах галогенамідів. 

Synthesis and Antimicrobial Activity of Products Obtained via Anionarylation of Acrylic and Metahcrylic Acids Amides and Nitriles by 5-Carboxyphenylene-1,3-Bisdiazonium Salts

3-[3-amino(cyano)-2-chloro(bromo, thiocyanato)-(2-methyl)-3-oxopropyl]-5-chloro(bromo, thiocyanato)benzoic acids have been obtained via copper catalytic anionarylation of acrylic and methacrylic acids amides and nitriles. Their antimicrobial activity has been examined.