Активні елементи в термінологічному словнику

2006;
: сс. 70 - 77
1
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Берлінський університет імені Гумбольдта

У статті розглянуто поняття активного словника, показано, які елементи активного словника запроваджено в «Англійсько-українському й українсько-англійському словнику наукової мови» О. Кочерги та Є. Мейнаровича й пояснено їхню користь для користувача.

In his article the author discusses the concept of an active dictionary, shows which elements of this type of dictionary have been implemented in the English-Ukrainian and Ukrainian-English Dictionary of Scientific Language by Olha Kocherga and Eugen Meynarovich and explains how these elements benefit the user.

Старко В. Активні елементи в термінологічному словнику / Василь Старко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 70–77.