Антонімічні відношення в українській видавничій термінології

2006;
: сс. 293 - 295
1
Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України

У статті описано особливості антонімічних відношень в українській видавничій термінології. Антонімія в термінології видавничої справи сприяє її системності й чіткому уявленню про зв’язки між протилежними поняттями. Особливістю антонімічних відношень в українській видавничій термінології є наявність антонімів з більш ніж одним проміжним поняттям.

The article contains description of peculiarities of antonymic relationships in Ukrainian publishing terminology. Antonyms in Ukrainian publishing terminology contribute to systemic terminology and clear idea of relations between opposite notions. The peculiarity of antonymic relationships in this terminology is antonyms with more than one interim notion.

Процик М. Антонімічні відношення в українській видавничій термінології / Марія Процик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 293–295.