Деякі проблеми унормування форм запозичених двовидових дієслів

2006;
: сс. 127 - 131
1
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

У статті визначено складники процесу вербалізації нових понять наукового та технічного знання, запропоновано введення у навчальний процес вищої технічної школи нової навчальної дисципліні термінологічного спрямування й розглянуто певні варіанти унормування форм запозичених двовидових дієслів.

The paper describes the components of verbalization process with respect to new notions in scientific and research knowledge; provides proposals for introducing a new terminological discipline into the higher technical school curriculum; and examines a number of options for standardizing the forms of adopted two-way verbs.

Васенко Л. Деякі проблеми унормування форм запозичених двовидових дієслів / Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 127–131.