До проблеми лексичної інтерференції (на матеріалі автомобільної терміносистеми)

2006;
: сс. 153 - 155
Authors:
1
Kharkiv National Automobile and Highway University

У статті проаналізовано лексику автомобілебудування, що використовувалася авторами науково-технічної літератури. Матеріал дослідження дозволяє констатувати, що чужомовні запозичення, які вважаються порівняно легким способом номінації, стають досить перспективним способом термінотворення в українській автомобільній термінології.

The author of the scientific article makes an analysis of automobile industry and motor repair terminology, that was used by the writers of scientific and technical literature. The research material allows to state, that borrowings are comparatively simple way of term construction and thus the share of internationalisms in the field of terminology besomes of the most productive ways of term construction in the Ukrainian automobile terminology.

Нікуліна Н. До проблеми лексичної інтерференції (на матеріалі автомобільної терміносистеми) / Неля Нікуліна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 153–155.