Етимологія деяких термінів судової психіатрії

2006;
: сс. 179 - 182
1
Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого

Був проведений етимологічний аналіз деяких термінів судової психіатрії, який слугує для упорядкування, уніфікації та вдосконалення термінології, що розглядається, а також для оптимізації пошуку й вибору терміна, що правильно відображає етиологію, патогенез, клініку.

The etimological analysis of some terms of forensic psychiatry was carried out. It serves for regulating, unification and improvement of the examined terminology, and also for optimisation of search and choice of the term, which reflects rightly aetiology, pathogenesis, clinic.

Хоміцька З. Етимологія деяких термінів судової психіатрії / Зоя Хоміцька // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 179–182.