Французькі запозичення в українській архітектурній термінології

2006;
: сс. 281 - 284
1
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

У статті зроблено спробу лексико-семантичної диференціації французьких запозичень в українській архітектурній термінології. Також терміни французького походження в українській архітектурній термінології розглядаються у лексико-синтагматичному аспекті.

In the article of lexical-semantical differenciation of French loan-words in Ukrainian architectural terminology is done. The terms of French origin in Ukrainian architectural terminology are considered in lexical and syntagmatical aspects too.

Думанська Л. Французькі запозичення в українській архітектурній термінології / Лариса Думанська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 281–284.