Галицизми в українській терміносистемі фізичної культури й спорту

2006;
: сс. 303 - 306
1
Львівський державний інститут фізичної культури

Автор висвітлює вплив галицизмів на формування української спортивної лексики, способи творення нових лексем, нормалізацію фахової мови спорту. Подає цікаві спостереження над процесом проникнення термінних одиниць у загальновживану лексику української мови через публіцистику й поезію.

The author describes impact of galician words on formation of Ukrainian sport’s vocabulary, methods of creation new words, standardization of professional sport’s language. Also tells about interesting observations under process of penetration terms into public Ukrainian vocabulary through publicism and poetry.

Мартинюк М. Галицизми в українській терміносистемі фізичної культури й спорту / Марта Мартинюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 303–306.