«Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання

2006;
: сс. 94 - 95
Authors:
1
Ivan Franko National University of Lviv

У статті визначено актуальність, принципи укладання та структури словника-довідника з географії населення – наукового напряму сучасної суспільної географії.

Actuality, compiling principles and structure of the reference geography population dictionary as a branch of modern human geography are dealt with in the given article.

Влах М. «Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання / Мирослава Влах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 94–95.