Іменникові терміни на позначення ключових понять кримінального права: словотвірний аспект

2006;
: сс. 233 - 236
1
Запорізький юридичний інститут ДДУВС

Досліджено дві ключові лексико-семантичні групи у термінології кримінального права сфери її функціонування: «суб’єкт злочинної діяльності», «дія, процес»; визначено способи творення іменникових термінів у межах обстежених лексико-семантичних груп, ядерні та периферійні, активні та продуктивні словотвірні моделі.

Two key lexical-semantical groups of criminal law terminology were investigated in the sphere of its functioning as: «the subject of criminal activity» and «the activity and the process itself»; means of formation of nominative law-terms in the context of the investigated lexicosemantical groups nuclear and peripheral, active and productive derivational models were determined.

Руколянська Н. Іменникові терміни на позначення ключових понять кримінального права: словотвірний аспект / Наталія Руколянська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 233–236.