Камерна вокально-інструментальна музика в аспекті проблем термінології

2006;
: сс. 255 - 259
1
Львівська державна музична академія імені М. В. Лисенка

У статті розглядаються терміни («сольна вокальна музика», «романс», «солоспів» та ін.), якими користуються для визначення музичних жанрів, де поєднуються слово, спів та інструментальна гра. На думку автора, вони або не відповідають реальному процесові музикування, або обмежені стильовими й національними рамками. Обґрунтовуються такі узагальнюючі терміни, як «вокально-інструментальна музика», «вокально-фортепіанний ансамбль», «вокально-фортепіанний дует» та ін.

The article is dedicated to the music terms such as «solo vocal music», «romance», «solo singing» etc. which are used to define the genres in music where the word, singing and instrumental play are combined. To the author’s way of thinking, they either do not correspond to the real process of music making or are limited to the framework of style or national component. There is clarification of such general terms as «vocal-instrumental music», «vocal-piano ensemble», «vocal-piano duet».

Ніколаєва Л. Камерна вокально-інструментальна музика в аспекті проблем термінології / Лідія Ніколаєва // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 255–259.