Когнітивні аспекти дослідження термінології інформаційних технологій (китайська мова)

2006;
: сс. 83 - 85
1
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

Статтю присвячено застосуванню когнітивного підходу до термінології інформаційних технологій сучасної китайської мови та можливостям її тезаурусного опису.

The article is dedicated to issues of cognitive approach to IT terminology of modern Chinese language and possibilities of its thesaurus-based description.

Малицька В. Когнітивні аспекти дослідження термінології інформаційних технологій (китайська мова) / Вероніка Малицька // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 83–85.