Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження (на лексичному матеріалі німецької та української мов)

2006;
: сс. 44 - 49
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено теоретичну і практичну сторони термінів іншомовного та власномовного походження у сучасній німецькій та українській мовах, які вживаються у наукових текстах літератури економічних напрямків. виявлено і обґрунтовано оптимальні можливості їх застосування в порівнянні з наявними еквівалентами, прослідковуються способи формування термінів з врахуванням трьох основних вимог: дотримання семантичної чіткості поняття, однозначності вислову до його змісту, та, дотримання усіх засад термінотворення за комплексними вимогами. В термінотворенні визначено істотні риси предмета чи явища, на основі яких, проходить термінологічне найменування. Зроблено висновок про те, що оптимальним варіантом можна вважати такий, коли термінологічна номінація випливає з істотних рис, а не із випадкових.

The paper deals with theoretical and practical aspects of terminology of loan-word and vernacular origins in the modern German and Ukrainian languages used in scientific literature in the field of economics. Their optimum usages have been revealed and substantiated in comparison with the existing equivalents. Ways of forming terminology taking into account three main requirements are considered: semantic clarity of the notion, unambiguity of expression and its content, and following all the principles of terminology formation according to the integrated requirements.

 

Лещук Т. Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження (на лексичному матеріалі німецької та української мов) / Тихон Лещук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 44–49.