Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту

2006;
: сс. 222 - 226
1
Львівський державний університет внутрішніх справ

Різні аспекти лінгвістики тексту, дані про особливості англійського наукового юридичного тексту мають безпосереднє відношення до методики навчання читанню, оскільки об’єктом читання є текст. Серед основних особливостей наукового тексту необхідно зазначити багатозначність слів і відмінності в колі їх значень в англійській та українській мовах, пов’язані з цими питаннями проблеми сполучуваності слів, омонімії, синонімії, вживання термінів тощо.

Different aspects of text linguistics, the data about the peculiarities of an English scientific legal text are closely connected with the methods of teaching to read, because the text is an object of reading. Among the main peculiarities of a scientific text one can mention the polysemy of the words and their difference of meanings in the English and the Ukrainian languages, the problems of the word combinability, homonimy, synonymy, terms usage, etc.

Зеленська О. Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту / Олена Зеленська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 222–226.