Місце терміна «адресат» у системі термінів комунікативної лінгвістики

2006;
: cc. 192 - 194
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Термін «адресат» активно вживається в лінгвістичній літературі поруч з такими термінами, як реципієнт, інтерпретатор, читач, слухач, споживач Інтернет інформації. Проте більшість лінгвістичних словників  випустили його з уваги. У статті розглянуто  особливості значення терміну-поняття у системі термінів комунікативної лінгвістики, наголошено на необхідності вироблення класифікації адресата.

The term "addressee" is widely used in linguistic literature as well as other terms such as "recipient", "interpreter", "reader", "listener", and "user of internet information". However most of dictionaries set it aside. Current article reviews the peculiarities of the term-notion "addressee" mean in the system of linguistic terms and makes stress on necessarily of addressee classification.

Кириченко І. Місце терміна «адресат» у системі термінів комунікативної лінгвістики / Ірина Кириченко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 192–194.