Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності

2006;
: сс. 138 - 140
1
Львівський державний університет внутрішніх справ

У статті висвітлено проблемні аспекти категоріального апарату, закріпленого у чинних нормативно-правових актах, які регулюють діяльність правоохоронних органів України.

The problematic aspects of the categorial apparatus, confirmed in the current normative and legal acts, which regulate the activity of the law enforcement organs of Ukraine are analyzed in this article.

Дуфенюк О. Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності / Оксана Дуфенюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 138–140.