Некоторые термины описания пейоративной и мелиоративной лексики

2006;
: cc. 195 - 197
1
Вільнюський університет, Литва

У статті зроблено спробу проаналізувати деякі вживані терміни для дослідження принижувального та захвалювального словникового складу литовської мови. Деякі терміни не мають традиційного вжитку в литовській мові.

This article makes an attempt to analyse some linguistic terms used for investigation of peiorative and meliorative vocabulary of the Lithuanian language. Some of them have no tradition of using in Lithuanian linguistics.

Ясюнайте Б. Некоторые термины описания пейоративной и мелиоративной лексики / Бируте Ясюнайте // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 195–197.