Номени поганства в українському мовному просторі

2006;
: cc. 270 - 272
1
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті аналізуються номени на позначення загальних релігійних понять поганства в семасіологічному та ономасіологічному аспектах, висвітлюється вплив цієї тематичної групи на формування й розвиток української літературної мови.

The names to designate common religious conceptions of the heathenism through semasiologic and onomasiologic aspects are analyzed in the work. The influence of this subject group on the Ukrainian literary language is elucidated in this article.

Мацьків П. Номени поганства в українському мовному просторі / Петро Мацьків // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 270–272.