Нормалізація законодавчої бази української термінології цивільного захисту

2006;
: сс. 135 - 137
Authors:
1
National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Статтю присвячено аналізові законодавчої бази термінології цивільного захисту. Законодавчий термінологічний фонд на сучасному етапі потребує нормалізації.

The article it devoted to the analysis of the legislative basis of civil defence terminology. At the present stage, the legeslative terminological fund is in need of being normalized.

Кучеренко О. Нормалізація законодавчої бази української термінології цивільного захисту / Олена Кучеренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 135–137.