Опосередкована вторинна номінація у медичній термінології

2006;
: сс. 165 - 169
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Розглянуто медичні терміни, що реалізують своє значення тільки з опорою на конкретизатор, з’ясовано типологію формування вторинних медичних значень як явища синсемантії у порівнянні із автосемантичним терміном.

Here is regarded medical terms realized its meanings only with support of another lexemes (conkretyzator), described typology of forming secondary medical meanings as phenomenon of synsemantics by the comparison with autosemantic term.

Цісар Н. Опосередкована вторинна номінація у медичній термінології / Наталя Цісар // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 165–169.