Організація самостійної роботи курсантів щодо засвоєння юридичної лексики

2006;
: сс. 237 - 240
1
Львівський державний університет внутрішніх справ
2
Львівський державний університет внутрішніх справ

Цілеспрямована організація самостійної роботи курсантів по засвоєнню фахової термінології англійською мовою, що має свої специфічні особливості, дозволяє вивільнити час на практичних заняттях для практики читання, аудіювання та усного мовлення, створити рівні умови праці для кожного курсанта, індивідуалізувати процес навчання, забезпечити міцність засвоєння лексики, а також поглибити не тільки знання курсантів з іноземної мови, але й спеціальності, тому що вони працюють над професійно спрямованою літературою.

The purposeful organization of the cadets self-training while learning special terminology which has its specific peculiarities, makes it possible to have more free time for reading, auditing and speaking at the practical lessons of English language, to create equal conditions of work for each cadet, to individualize the process of learning, to ensure the sound knowledge of the vocabulary, and not only to extend the cadets knowledge  of English language, but the knowledge of their speciality as well because they deal with the professional texts.

Зеленська О. Організація самостійної роботи курсантів щодо засвоєння юридичної лексики / Олена Зеленська, Анжела Посохова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 237–240.