Особливості творення правничих термінів у французькій мові

2006;
: сс. 113 - 114
1
Львівський державний університет внутрішніх справ

У статті проаналізовані способи творення сучасних правничих французьких термінів іменників, прикметників, дієслів, висловлюємо деякі міркування про структуру юридичних термінів-словосполучень, шляхи формування цих термінів і структурно-словотворчі особливості трьох груп французьких термінів різних видів права, актуальність і важливість цієї проблеми в наш час. Розкрито значення вчення про словотвір для фахової організації професійної комунікативної діяльності. Підсумовано шляхи формування французьких юридичних термінів.

The article analyzes methods of modern French legal terms – nouns, verbs, participles – formation. Some conclusions have been made about the structure of legal terms and word combinations, the ways of their formation and structural peculiarities of the three types of the French legal terms and the importance of this problem nowadays. It also shows the significance of world – building for the professional organization of communicative activity. The article summarizes the ways of French legal terms formation.

Федишин О. Особливості творення правничих термінів у французькій мові / Оксана Федишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 113–114.