Паронімія в українській гірничій термінології

2006;
: сс. 149 - 152
1
Слов’янський державний педагогічний університет

Стаття продовжує цикл публікацій автора з лексико-семантичних основ української гірничої термінології. У ній розглянуто питання паронімії цієї галузі, шляхів її творення та способи розрізнення термінів-паронімів у термінології гірничої справи.

The present article is one of series of articles of this author about lexical-semantic basis of Ukrainian mining terms. The subject of paronymy of this branch is studied in it as well as the ways of its forming and means of differentiating terms-paronyms among mining terms.

Колган О. Паронімія в українській гірничій термінології / Олена Колган // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 149–152.