Про термін соціальний статус особи в соціолінгвістиці

2006;
: cc. 208 - 212
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Стаття присвячена аналізові нової категорії соціолінгвістики – соціального статусу особи. Проаналізовано різні підходи трактування цього терміна в сучасному мовознавстві. Вказано на перспективи вивчення категорії на матеріалі української мови.

The sociolinguistic aspect of the category of the person’s social status is analyzed in the article. Special attention is being paid to the perspective of the study this category on the material of Ukrainian language.

Гринишин М. Про термін соціальний статус особи в соціолінгвістиці / Марія Гринишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 208–212.