Роль оцінного компонента у семантичній структурі складених термінів із семою «вода»

2006;
: сс. 63 - 66
Authors:
1
L'viv Polytechnic National University

 

Категорія оцінки залишається актуальною проблемою багатьох досліджень. Оскільки оцінка є одним із параметрів пізнання дійсності, то лінгвісти сперечаються із приводу місця оцінного компонента у складі конотації. Проблема, якої торкається автор статті, – роль оцінного компонента у структурі складених термінів із семою вода.

The category of the appreciation remains the actual problem of many researches. As the appreciation is one of the parameters of the reality cognition, linguists dispute about the place of the appraisal component in the structure of the connotation. The problem raised by the author is role of the appraisal component in the structure of the terms-word combinations with the seme «water».

Теглівець Ю. Роль оцінного компонента у семантичній структурі складених термінів із семою «вода» / Юлія Теглівець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 63–66.