Семантичний аспект природи терміна

2006;
: сс. 53 - 56
1
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,

У статті загострено увагу на тому, що адекватне тлумачення природи терміна потребує динамічного трактування його семантики, відходу від ігнорування суперечності цієї одиниці, зокрема від абсолютизації її певних ознак (однозначності, точної співвіднесеності з поняттям, відсутності синонімії тощо), зумовлених передусім мінливістю знань про концепт певної галузі, своєрідністю світу понять у різних мовах.

Ah interest in the adequate interpretation of the term`s of the nature, whish requires the dynamic treating of its semantics, setting off defiance of this language unit conctradiction (monosemantics, definite relationship with a notion, absence of synonymy) is stimulated in the article. First of an, it is caused by the variability of the knowledge about the concept of a confident sphere.

Яремко Я. Семантичний аспект природи терміна / Ярослав Яремко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 53–56.